luk

Besøg børn i Grønland

Basale Fakta:

Indbyggere:

56.186

Hovedstad:

Nuuk - 17.000 indbyggere

Sprog:

Grønlandsk, dansk og engelsk

Grønlændernes land

På grønlandsk hedder Grønland Kalaallit Nunaat. Det betyder Grønlændernes land.

På grønlandsk er der mange lange ord. Verdens længste ord skrives på grønlandsk. Det er 94 bogstaver langt.

Byer og bygder

Der bor allerflest grønlændere i det vestlige Grønland. I Østgrønland bor der næsten ikke nogen mennesker. Der er store dele af Grønland, hvor der slet ikke bor mennesker. 

De fleste grønlændere bor i byer. Nogle bor også i bygder. En bygd er en samling huse eller en mindre by. Tit ligger den ved vandet. I de små bygder bor der 35 - 70 mennesker, i de store bor der 200. Flere og flere grønlændere flytter fra bygderne og til byerne. Sådan har det været i mange år. Nogle bygder er derfor i fare for helt at lukke, fordi alle indbyggerne flytter. 

Ser du på et kort over Grønland, kan du se, at der er rigtig meget is. Samtidig er Grønland også et stort område. Det er verdens største ø. Så selvom det meste af Grønland er dækket af is, så er de isfri områder også store. Faktisk er de isfri områder ni gange så stort som Danmark. 

Fisk, hvaler og sæler

I Grønland lever arktiske dyr. Hvaler, sæler og hvalrosser er havets dyr. På land lever moskusokser, rensdyr og isbjørne. Fangerfolket med hundeslæder og fiskere lever af de dyr. Tidligere brugte fangerne harpun, men i dag bruger de rifler og motorbåde. Fiskerne arbejder med fiskekuttere og net.  De fanger især laks og rejer, som sælges videre. 

Det som fangerne og fiskerne fanger, er det også muligt at købe på "brættet" ved havnen. Det er et marked, som alle bygder har. Tit er der også tørret fisk udenfor husene. Det er til slædehundene.

Nationalretten er spæk og en ret der hedder "mattak". Mattak bliver lavet af hvalens hud og spæk. Det bliver spist rå. 

Langt de fleste drengebørn har skudt deres første sæl inden de er 10 år. Sælskind bliver brugt til mange forskellige ting. Kajakker bliver bygget af sælskind og træ. Tøj bliver syet af sælskind. Grønlandske nationalsko hedder kamikker, og de er også lavet af sælskind. 

Grønland og Danmark

Grønland er et selvstyrende land indenfor kongeriget Danmark. Det betyder, at det ikke er alting, som grønlænderne bestemmer selv. Noget er Danmark med til at bestemme. Danmark betaler penge til Grønland og Danmark står for politi, militær og retssystem i Grønland. Samtidig er der grønlandske politikere med i det danske folketing.