luk

Basale Fakta:

Indbyggere:

1.324.171.350

Hovedstad:

New Delhi - 25.703.000 indbyggere

Sprog:

Engelsk, hindi og mange lokale sprog

De mange små kongeriger

Før var Indien ikke et helt land. Det var hundredevis af store og små kongeriger som hver blev styret af en maharaja. Først da England havde været i Indien i mange år, blev Indien til et samlet land.

Derfor er der også mange forskellige sprog og typer mennesker.

Religion

Man kan finde alle religioner i Indien, og religion er en meget vigtig og synlig del af hverdagen. De fleste er hinduer. Der er en stor gruppe muslimer, og så er der sikher, kristne og jøder. Det er også i Indien, man finder nogle religioner, som næsten ikke findes andre steder: de hedder parsier og jains.

Indien er det land i verden, som har den næststørste befolkning. Indien er det 7.største land i verden, og fylder cirka en tredjedel af USA.

Chapati og ris

I det nordlige Indien spiser man et brød som kaldes chapati til sin mad. I Sydindien spiser man som regel ris til maden. Over halvdelen af indere er vegetarer, så de spiser ikke kød, fisk eller æg. Maden er krydret og meget varieret. Nogle gange er der så meget chili i, at munden kommer i brand.

Kastesystemet

Fra gamle dage er indere opdelt i grupper. Det hedder kastesystemet. Man bliver født ind i en bestemt gruppe, og man har et bestemt erhverv og skal helst holde sig sammen med dem, som også er af samme kaste.

Moderne land

I de sidste 25 år er udviklingen gået hurtigt. Før var der flere fattige, men nu er der 2-300 millioner mennesker, som har samme livsstil som i Europa og USA. Den indiske regering har skabt mulighed for stor handel med resten af verden. Lønnen i Indien er ikke særlig høj, så derfor er der mange firmaer fra andre dele af verden, som får produceret deres varer i Indien.