Et liv på flugt

Hvad er flygtninge?

Flygtninge er mennesker, der er forfulgte, og som derfor er flygtet over grænsen til et andet land. De kan være i livsfare. Der kan være krig i deres land. Måske bliver de forfulgt, fordi de har en særlig religion, eller fordi de ikke er enige med deres regering. Det kan være politiet i deres eget land, som forfølger dem. Derfor kan de ikke få beskyttelse.

I 2017 var der ca. 22,5 millioner flygtninge i verden. Langt de fleste af verdens flygtninge lever i verdens fattigste lande. Cirka halvdelen af alle flygtninge er børn under 18 år.

Internt fordrevne

Nogle mennesker flygter ikke over grænsen, men til andre dele af deres eget land. De bliver ikke kaldt flygtninge. I stedet bliver de kaldt 'internt fordrevne'. I 2015 var der 38 millioner internt fordrevne mennesker på verdensplan.

Asyl og konventionsflygtninge

Nogle flygtninge søger om asyl i andre lande. Det betyder, at de søger om at få beskyttelse og lov til at bo i det nye land. Men for at få asyl skal flygtningen være en "rigtig" flygtning. Landene i de Forenede Nationer (FN) er blevet enige om, at en rigtig flygtning befinder sig uden for sit eget land og bliver forfulgt på grund af sin race, nationalitet, religion eller politiske meninger. Den slags flygtninge kaldes for konventions-flygtninge.  Der kan også være andre grunde til, at folk får lov at blive. For eksempel kan man give humanitær opholdstilladelse. Sådan én kan en asylansøger få, hvis hun er alvorligt syg og ikke kan få behandling i det land, hun kommer fra.

Der er også 'uledsagede mindreårige asylansøgere'. Det er børn under 18 år, som kommer uden deres forældre. De har enten mistet deres forældre eller er kommet væk fra dem under flugten. Uledsagede børn skal opfylde de samme betingelser som voksne for at få asyl. Bliver de ikke anerkendt som flygtninge, kan de måske alligevel få en tidsbegrænset opholdstilladelse.

Kvoteflygtninge

Der er også nogle flygtninge, som kaldes kvote-flygtninge. Det er flygtninge, som stadig bor et sted, hvor det er farligt for dem at være. De kaldes kvoteflygtninge, fordi hvert land, som er med i FN, aftaler at modtage et bestemt antal - en bestemt kvote. Danmark tager hvert år imod cirka 500 kvoteflygtninge.

Rejsen

Før flygtningene overhovedet når frem til et nyt land, hvor de kan søge asyl, må de ofte ud på en lang og farlig rejse. Nogle får hjælp af menneskesmuglere, som ulovligt fragter dem fra land til land. Det er tit en farlig rejse. Nogle af flygtningene drukner på havet eller dør af tørst i ørkenen. I 2013 døde mindst 2.360 mennesker på vej til et andet land.

Flygtningelejre

Over en tredjedel af alle flygtninge bor i flygtningelejre. Det er store teltlejre, som FN eller andre organisationer har sat op. Her kan flygtningene få mad, vand og medicin, imens de venter på at komme hjem igen eller videre til et andet land. I de fleste lejre er over halvdelen af flygtningene børn.

Flygtninge i de fattige lande

På top 10, over de lande hvor flest flygtninge opholder sig, er 9 af landende udviklingslande. Top 5 over lande, som huser flest flygtninge, er Tyrkiet, Pakistan, Iran, Uganda og Ethiopien.  Det er svært for de lande at have de mange flygtninge. Landene er fattige i forvejen, og de mange flygtninge presser deres økonomi.  Folk i værtslandene kan føle, at flygtningene koster mere, end de har råd til at give. Derfor kan folk i værtslandene blive sure på flygtningene, og der kan opstå konflikter mellem dem og flygtningene.

Flygtninge igennem tiden

Siden 1950erne har der været mange flygtningekriser rundt om i verden. Det hedder en flygtningekrise, når mange flygter fra et sted. De kriser opstår for eksempel, når en regering i et land forfølger sine modstandere. I Rwanda og Uganda har der også været etniske eller religiøse konflikter, som har drevet mange på flugt.

Mennesker flygter ofte fra krig og uroligheder. Der har været uro i Afghanistan i mange år. Så herfra flygter mange. I 2016 var der 2,5 millioner, der flygtede fra Afghanistan.

Den flygtningekrise i verden, som har varet længst, skyldes konflikten mellem Israel og Palæstina. Den konflikt har stået på siden 1948, da den jødiske stat Israel blev oprettet på palæstinensisk jord. Derfor lever 5 millioner palæstinensere i dag som flygtninge.

Flygtninge i dag

I 2014 var der flygtningekriser, fordi der var uroligheder i Sydsudan og i Den Central-afrikanske Republik. Men folk flygter også fra Somalia og andre steder.

Den største flygtningekrise lige nu skyldes borgerkrigen i Syrien. Regeringen er gået i krig mod sine egne borgere, fordi de vil have demokrati og præsidenten afsat. Det har drevet mange på flugt.

I marts 2016 var der over 5,5 millioner syriske flygtninge uden for landets grænser. Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at der kommer færre flygtninge i verden fremover. I stedet kommer der nok flere i de kommende årtier.